Profesyonel Yaşam Koçluğu Eğitimi

Koçluk prensiplerin uygulamalı olarak öğretilmesi sonucu, koçluk sisteminden kendimize ve çevremize yararlı olabilecek bir düzeye getirmektir.

• Koçluğun tanımı • İçsel ve dışsal kaynaklar
• Koçluk nedir/ne değildir? • Eylem planının oluşturulması
• Kimlere koçluk yapılır/kimlere yapılmaz? • SWOT analizi
• Koçluk neden/nasıl farklıdır? • Soru sorma sanatı
• Koçluk yaklaşımları • Güçlü sorular
• Koçluğun etkisi • Zorlu sorular
• Koçlukta temel kurallar • Koçlukta kullanılan faydalı sorulara örnekler
• Koçluk/Mentörlük/Danışmanlık farkı • Hedef belirleme uygulaması ve değerlendirme
• Koçluk ilişkisi • Uyum/Ahenk uygulaması ve değerlendirme
• Koçlukta stres yönetimi • Koçlukta ikna
• Etkili geribildirim • Yönlendirmede endirekt ifadeler
• Uyum ve ahengin kuralları • Dil İllüzyonları
• Etkin dinleme • Koçlukta dili etkin kullanma
• Doğru sorular sormanın önemi • Sözel olmayan mesajları anlamak
• Örnek koçluk uygulaması • Tıkanma anlarında uygulanacak teknikler
• Değişimin haritası • Koçluğa başlamak
• Koçlukta engeller ve bunların aşılması • Koçluk seanslarının yapılandırılması
• Koçlukta iletişim becerileri • Örnek seans uygulaması
• İletişimin engelleri • Koçlukta değerlendirme süreci
• Etkin dinleme egzersizleri • Koçlukta kullanılacak doküman ve formlar
• Uyum ve ahenk alıştırmaları • Koçlukta profesyonel standartlar
• Hedef belirleme • Koçluk sürecindeki 3 temel nokta:
• Hedefin basamakları • Ödev verme
• Çözüm odaklı bakış açısı kazanmak • Koçluk desteğinin sürekliliği
• TEKGÖZ prensibi • Kendi kendinize koçluk yapmak
• Değerlerin ortaya çıkarılması • Koçluk alanları
• Önceliklerin belirlenmesi • Bir meslek olarak koçluk
• Vizyon/Misyon kavramları • Kendi koçluk işinizi kurmak
• Çevresel faktörlerin hedefe etkisi • Satış ve pazarlama stratejilerinizi geliştirmek
• Duyusal keskinlik • Koçluk vaka örnekleri
• Esneklik ve farkındalık • Koçluk uygulamaları
• Hedefle ilgili stratejilerin planlanması

 

Various background options
Choose between simple color background, image or video attachment. Background options can also be adjusted to position your background image according to your needs.
Size customization
Title height can be automatic (based on it content height) or fixed. Fixed height can also be set in percentages. Yes, you are right – full screen titles are here!
Background animation
Simple to use fancy-looking modern and extremely smooth background and content animations. What would you choose – parallax or image scaling on scroll? Prefer content fading-out? You can use all!
Background overlay
Not satisfied with how your title looks on the background – mark it out applying color and pattern overlay to your background image. 12 predefined patterns available or you can always use your own.
Slope decoration
Customizable slopes can be applied to page title as well. Set height, color, direction and whether the slope should be positioned inside or outside the title. Just as with regular section.
Apply globally
What more important – all the mentioned features can be applied to any section of the page. Why limit yourself? Go and customize every single element!

Ücretsiz Demo veya Diğer Hizmetlerimiz İçin Bize Ulaşın!

It is your unique chance to get your own copy of TiLT.

İletişime Geçin